Wyniki testów protektora na otworze głębokim.

Dnia 25.07.2016 przeprowadzono testy narzędzia na otworze w województwie kujawsko-pomorskim. Celem badania była sprawdzenie efektywności zastosowania narzędzia PPPI w otworach głębokich. Głębokość na jaką zostało zapuszczone narzędzie wynosiła 1018m. Średnica zastosowanego protektora to 270mm.

Konstrukcja otworu przed zapuszczeniem protektora przedstawiała się następująco:

 • 0 – 8 m – kolumna wstępna – 32”, c.d.w.,
 • 0 – 88 m – kolumna prowadnikowa – 24 1/2”, c.d.w.,
 • 0 – 296 m – kolumna techniczna – 18 5/8” c.d.w.,
 • 0 – 710 m – kolumna eksploatacyjna – 13 3/8”, c. d.w.,
 • 710 – 1750 m – otwór bosy (niezarurowany)

Do wykonania prac wykorzystany został następujący sprzęt:

Urządzenie wiertnicze F-100

 • Maszt – wysokość 33,40 m.
 • Udźwig nominalny – 100 ton.
 • Podbudowa – wys. 4,5 m, udźwig 100 ton.
 • Napęd – silnik spalinowy CAT C-15, 540HP – 1 szt.
 • Olinowanie – 4 x 5, lina wielokrążkowa fi 26 mm
 • Głowica płuczkowa – CH – 125 o udźwigu 125 ton Stół obrotowy – MR205S o przelocie 520 mm
 • Maksymalne obc. statyczne – 320 ton,
 • Maksymalna prędkość obrotowa – 300 obr/min.

Pompa płuczkowa HHF-500

 • Maks. ciśnienie – 26 MPa,
 • Maks. wydatek – 42 l/s.
 • Napęd – silnik spalinowy CAT C15, 540 KM

Przebieg prowadzonych prac

 • Narzędzie PPPI po zwymiarowaniu oraz skręceniu zapuszczono do otworu na głębokość 1006,15 m,
 • Następnie dodano graniatkę i zjechano do głębokości 1018,15 m,
 • Pięciokrotnie przeciągnięto zestaw bez obrotów i płukania w interwale 997,15 m – 1018,15 m,
 • Przejeżdżano 10 krotnie płucząc z wydatkiem 17l/s i na obrotach 60-80 obr/min w interwale 1006,15 m – 1018,15 m (długość graniatki),
 • Odkręcono i odstawiono graniatkę a następnie przeciągnięto zestaw 2 krotnie w interwale 987,3 m – 1006,15 m,
 • Wyciągnięto zestaw z narzędziem PPPI na powierzchnię,
 • Wykonano badania geofizyczne średnicy otworu kawernomierzem sześcioramiennym w interwale 709,0 m – 1050,0 m.

Pierwszy pomiar geofizyczny średnicy otworu wykonano 3 dni wcześniej po przerobieniu całego otworu świdrem gryzowym o średnicy Ø 311 mm.

Wyniki przeprowadzonego testu z zapuszczenia narzędzia

Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom pod względem konstrukcyjnym spełnił swoje zadanie i stawiane mu wymagania. Narzędzie bez problemów skręcało się z łącznikiem pośrednim oraz zestawem przewodu na którym był zapuszczany. W trakcie zapuszczania PPPI do otworu nie stwierdzono żadnych przechwyceń zestawu ani wzrostu momentu (narzędzie przechodziło gładko). Podczas miechowania (przejeżdżania) zestawem w danym interwale również nie stwierdzono żadnych problemów przy wykonywaniu tych operacji. Po uzyskaniu obrotów na stole wiertniczym (60-80 obr/min) oraz uruchomieniu pompy płuczkowej, przejeżdżano na obrotach z płukaniem (wydatek 17 l/s, ciś. 15 bar) w interwale 997,15 m – 1018,15 m 10 –krotnie w celu ewentualnego „przerobienia” otworu. Po wyciągnięciu narzędzia z otworu nie stwierdzono jego uszkodzeń ani żadnych zmian konstrukcyjnych.

Fot.1 Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom w szybie wiertniczym przed zapuszczeniem do otworu

Fot.1 Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom w szybie wiertniczym przed zapuszczeniem do otworu

Fot. 2 PPPI po wyciągnięciu z otworu

Fot. 2 PPPI po wyciągnięciu z otworu

Fot. 3 PPPI po wyciągnięciu z otworu i umyciu

Fot. 3 PPPI po wyciągnięciu z otworu
i umyciu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *