Uroczyste rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych

W zawiązku z rozpoczęciem prac badawczych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, we współpracy z firmą CEMET Ltd. 21. stycznia 2014r. zorganizowane zostało spotkanie inauguracyjne mające na celu określenie najbliższych zadań jak i zasad współpracy pod względem merytorycznym oraz doprecyzowanie zagadnień księgowych.

Zespół badawczy wraz z kierownictwem przedsiębiorstwa ustalił jako priorytetowe zadanie wybrania odpowiedniego planowanego odwiertu, który posłuży do testów narzędzia w przyszłości. Ze względu na czasochłonne procedury przewidziane w prawie górniczym i geologicznym niezbędne jest podjęcie rozmów z opreatorami planującymi wiercenia już na tym etapie. Biorąc pod uwagę zagadniena logistyczne, preferowane będą spółki operujące na Pomorzu. Ponadto omówiono stan realizacji przetargów na aparaturę badawczą oraz oprogramowanie niezbędne do tworzenia modeli i symulacji działania protektora.

Spotkanie rozpoczął kierownik naukowy przedsięwzięcia dr hab. inż. Marek Szkodo wygłaszając krótką prelekcję, dostępną do pobrania . W oficjalnej części głos zabrał dr. inż. Marian Kiełt ekspert w dziedzinie geofizyki, prezes Cemet ltd. pan Kazimierz Lewandowski. W spotkaniu uczestniczył także prof. Jan Hupka obecnie pełniący funkcję dyrektora Centrum Ropy i Gazu działającego w ramach Węzła Innowacyjnych Technologii. Dalsza dyskusja przeniosła się w kuluary. Na koniec ustalono szereg spotkań zespołów odpowiedzialnych za poszczególne aspekty projektu ze strony Przedsiębiorstwa i Politechniki. Uczestnicy zgodnie uznali, że taki początek wspołpracy rokuje dobrze na przyszłość jak również motywuje do pracy na rzecz sukcesu projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *