Archiwum Kategorii: Aktualności

Ocena Laboratoryjna Prototypu Narzędzia Wiertniczego – Protektor

Testy prototypu narzędzia otworowego Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom w warunkach laboratoryjnych Jednym z ważniejszych etapów podczas projektowania narzędzia, były testy  prototypu narzędzia w skali 1:1 (protektora  ) na specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku laboratoryjnym. Stanowisko to umożliwia testowanie skalowanych prototypów narzędzia otworowego pod względem wydajności cięcia spęczniałych minerałów ilastych. Eksperyment

Fot.1 Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom w szybie wiertniczym przed zapuszczeniem do otworu

Wyniki testów protektora na otworze głębokim.

Dnia 25.07.2016 przeprowadzono testy narzędzia na otworze w województwie kujawsko-pomorskim. Celem badania była sprawdzenie efektywności zastosowania narzędzia PPPI w otworach głębokich. Głębokość na jaką zostało zapuszczone narzędzie wynosiła 1018m. Średnica zastosowanego protektora to 270mm. Konstrukcja otworu przed zapuszczeniem protektora przedstawiała się następująco: 0 – 8 m – kolumna wstępna –

Badania Laboratoryjne Przepływu Cementu w Zniekształconej Przestrzeni Pierścieniowej

Zespół zaprojektował i zmontował stanowisko do badania przepływu cementu w zniekształconej przestrzeni pierścieniowej. Stanowisko miało na celu odzwierciedlenie wpływu niekorzystnych zjawisk w odwiercie na jakość zacementowania otworu wiertniczego (cement job). Stanowisko składa się z mieszalnika szybkoobrotowego do przygotowania płuczki, płynu buforującego oraz zaczynu cementowego. Stamtąd za pomocą pompy będącej częścią

Stanowisko do badania wpływu warunków panujących w odwiercie na proces cementowania – koncepcja i symulacje.

Prowadzone są prace nad zaprojektowanie i zbudowaniem stanowiska odwzorowującego przestrzeń pierścieniową otworu wiertniczego. Na stanowisku przeprowadzane będą badania wpływu takich parametrów jak: przewężenia w odwiercie nierozdrobniony materiał skalny ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny wewnętrznej rury w czasie przemywania cementowania użycie turbulatora itp. na jakość i stopień związania cementu w otworze. Stanowisko

Prace nad stanowiskiem badawczym nr 2

Część zespołu pracuje nad stanowiskiem przeznaczonym do badania negatywnych zjawisk powodujących słabe zacementowanie otworów. Stworzony został projekt koncepcyjny, przeprowadzono symulacje pozwalające określić wymagania wydajnościowe względem pompy przeznacoznej do przetłaczania cementu a także zebrana została literatura zawierająca parametry reologiczne cementów używanych w branży. Zespół weryfikuje zasoby sprzętu dostępone na Politechnice Gdańskiej

Zakończenie pierwszego zadania

Zespół badawczy zakończył pierwsze zadanie przewidziane w projekcie. Zakres działań obejmował analize warunków pracy narzędzia, przegląd standardów używanych w branży, dobór materiału, a przede wszystkim projekt geometrii narzędzia. Zespół zaproponował trzy inne koncpecje w stosunku do pierwotnej różniące się geometrią jak i zasadą działaia ze względu na niekorzystny rozkład ciśnień

Uroczyste rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych

W zawiązku z rozpoczęciem prac badawczych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, we współpracy z firmą CEMET Ltd. 21. stycznia 2014r. zorganizowane zostało spotkanie inauguracyjne mające na celu określenie najbliższych zadań jak i zasad współpracy pod względem merytorycznym oraz doprecyzowanie zagadnień księgowych. Zespół badawczy wraz z kierownictwem przedsiębiorstwa ustalił jako priorytetowe

Skład zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej

  Marek Szkodo: Engineer, PhD. DSc., Associate Professor: Jan Krzysiek: Engineer, BS. MS. Petroleum Eng.: Marian J. Kiełt: Dr: Jacek Łubiński: Engineer, PhD. MSc. Mech. Eng.: Paweł Flaszyński: Engineer, PhD. MSc. Mech. Eng.: Karpiński Bartłomiej: Engineer, MSc: Paweł Szewczuk: Engineer: Łukasz Paweł Bolewski: Engineer: Mateusz Kmieć: Engineer: Michał Antoszkiewicz: Engineer:

Opis projektu

Problematyka występującego w wiertnictwie zjawiska pęczniejących iłów Pomimo technologicznego zaawansowania szczelinowania hydraulicznego i jego szerokiego zastosowania w wielu regionach świata metoda ta jest obciążona wieloma wadami, zarówno od strony technologicznej jak i środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Wykorzystanie wody, jako płynu bazowego w płynie szczelinującym wiąże się z problematycznym zjawiskiem pęczniejących

« Older Entries